‘Паяка’ – първия български велосипед

Първият велосипед в България е направен в Нова Загора от местния по това време майстор Гено Арабаджията (1880-1882). Колелото по това време е било не толкова известно в Европа. Велосипедът набира популярност след 1889 година след Първата световна изложба на велосипеди и велосипедни принадлежности в Лайпциг, Германия.

Майсторът от Нова Загора прави своето колело когато е на 19 години. Това е било истинско техническо чудо за времето си. Любопитното е, че Арабаджията, наследил занаята на коларството от баща си, няма от къде да види този модел и конструкция. Англия не е България и колелото се е появило първо във въображението му, след като само чувал за колелтата от разкази на съседите. Той ги наричал ‘дървени коне’, които хората яхат в далечните страни. Така той решил сам да си направи велосипед.

Той направил първото колело в България от желязо и дърво на тезгяха на своята работилница. Колелото се задвижвало с дървени педали, които били монтирани на предното голямо колело, тъй като нямало верига. Гено нарекъл изобретението си ‘паяка’ незнайно защо, но всички в селото започнали да го наричат така. Колелото му по това време бива сравнявано по иновативност с дирижаблите. Уверявате ли се че българската нация е иновативна нация с голямо въображение?